En digital signatur är i princip ett sätt att garantera att ett elektroniskt dokument (e-post, textfil, kalkylblad) är äkta. Till skillnad från en handskriven signatur eller ett stämplat sigill används digitala avtryck som genereras med hjälp av matematiska tekniker.

Digital signering: Digitala signaturer erbjuder mer säkerhet, integritet och äkthet. De ökar insynen i onlineinteraktioner och förbättrar förtroendet mellan kunder, affärspartner och leverantörer.

Det finns tre typer av digitala signaturer: enkla elektroniska signaturer (SES), avancerade elektroniska signaturer (AED) och kvalificerade elektroniska signaturer (QED). SES är den enklaste och kräver ingen identitetskontroll av undertecknaren. Å andra sidan utfärdar certifieringsmyndigheter AED och kräver då en identitetskontroll av undertecknaren. Slutligen kräver QED, liksom AED, en mer kritisk identifiering av dokumentets undertecknare. Denna signatur är idealisk för högriskmiljöer där konsekvenserna av ett säkerhetsfel kan bli förödande.

Hur fungerar digitala signaturer?
Digitala signaturer fungerar med hjälp av asymmetrisk kryptografi eller kryptografi med offentliga nycklar. Den använder en algoritm för offentliga nycklar för att generera ett par offentliga och privata länkade nycklar. Dessa två länkade nycklar arbetar tillsammans för att upprätthålla signaturens äkthet. Med den privata nyckeln kan undertecknaren kryptera relevanta data, medan den offentliga nyckeln är den enda som kan dekryptera signaturdata.

När en person digitalt undertecknar ett kontrakt, ett digitalt dokument eller en text bildas automatiskt en kryptografisk hash för dokumentet. Den genererade hashen är unik för dokumentet, och om någon del ändras kommer hashen att ändras fullständigt. Den kryptografiska hashen blir då krypterad med hjälp av avsändarens privata nyckel.

När det är klart kan undertecknaren skicka det digitala dokumentet till mottagaren. För att kunna se ett krypterat meddelande måste mottagaren ha tillgång till avsändarens certifikat med offentlig nyckel. Hela processen bygger på att den privata nyckeln hålls konfidentiell. Annars kan den användas för att generera olagliga digitala signaturer som innehavaren skulle hållas ansvarig för.

Vilka är fördelarna med digitala signaturer?

1. Säkerhet
Genom sin robusta signaturinfrastruktur kan digitala signaturer hjälpa ditt företag att bevara och upprätthålla dokumentens legitimitet. Nedan följer de säkerhetsfunktioner som används med digitala signaturer.

2. Kostnads- och tidsbesparing
Med digitala signaturer kan organisationer minska många kostnader. Digitala signaturer eliminerar behovet av en notarie eller fysisk kontakt. Därför behöver man inte avsätta pengar för att skriva ut och transportera dokumenten till undertecknarna. På samma sätt behöver du inte slösa dyrbar tid på att flytta dokument eftersom undertecknarna kan få tillgång till uppladdade dokument i en centraliserad databas.

3. Tidsstämpling och spårbarhet
Genom att använda digital signatur tidsstämplas dokumentet, vilket underlättar dokumentationen. Detta är avgörande för att klargöra händelsernas ordning och är en ovärderlig tillgång vid rättsliga förfaranden.

4. Global affärsmässig acceptans
Digitala signaturer accepteras internationellt, vilket gör det möjligt att genomföra affärstransaktioner med globala partner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here